Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
THE WEB AE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ίωνος Δραγούμη 24
54624 Θεσσαλονίκη

Tηλ. +30 2310 250442